Розвиток потенціалу бізнес асоціацій в Україні

Програма «Розвиток потенціалу бізнес асоціацій в Україні»

Центр міжнародного приватного підприємництва (CIPE)

запрошує на навчання

на програму

Розвиток потенціалу бізнес асоціацій в Україні

/грудень 2011 – квітень 2012/

 
Центр міжнародного приватного підприємництва (CIPE) зміцнюєде мократію в усьому світі через розвиток приватного підприємництва т аринкові реформи. CIPEодин з чотирьох головних інститутів Національного фонду розвитку демократії (США) і некомерційний філіал Торгової палати США. Більше 25 років CIPE працює з лідерами ділового співтовариства, політиками і журналістами, створюючи інститути громадянського суспільства, життєво необхідні для існування демократичного суспільства.

Основні напрямки діяльності CIPE це боротьба з корупцією, підтримка підприємницьких об’єднань, представництво і захист інтересів членів бізнес асоціацій, покращення стандартів корпоративного управління та демократичного управління, надання права доступу до інформації, протидія тіньовому сектору, та програми для жінок і молоді.

Нова програма із акцентом на представництво інтересів малого та середнього бізнесу та коаліційні ініціативи, націлена на розвиток потенціалу та інституційне посилення українських бізнес асоціацій, які підвищать свій вплив на просування економічних та демократичних реформ в країні.

Активнийнавчальнийпланбазуєтьсянаавторитетнійпрограмі,розробленійТорговоюпалатоюСША,тавикористовуєтьсявжемайжестоліття.Укінцевомурахунку,отримавшиновінавичкиізнанняслухачі:

 • Краще представляють інтереси своїх членів в процесі економічних і демократичних реформ.

 • Більш ефективно управляють своєю організацією за рахунок використання сучасного бюджетування та стратегій планування.

 • Активізуютьчленівзадопомогоюнаданняїмспільноїмети,підкріпленоїдинамічнимкерівництвомтакомунікативниминавичками.
 • Кращерозуміютьпитанняукраїнськоїправовогосередовищадлянекомерційнихорганізацій,створенняізбереженнячленстватазапускукампанійзадвокасі.
 • Розбивають юридичні перепони та бюрократичні бар’єри, що заважають членам організації за допомогою кампаній з адвокасі.

 • Поєднують зусилля з іншими організаціями для формування потужних регіональних та національних коаліцій.

Компоненти програми:

 • Для групи з 35 відібраних учасників буде проведено три навчальні модулі по 4 робочі дні кожен (понеділок-четвер) з інтервалом в 2 місяці. Перший модуль запланований на 19-22 грудня (заїзд 18 грудня) 2011р. в передмісті Києва. Другий, третій модулі відбудуться відповідно в лютому та квітні. Сертифікати про закінчення програми видаються учаснику тільки за умов участі у всіх трьох модулях.
 • Учасники залишаються пов’язаними один з одним і з CIPE, утворюючи віртуальну мережу онлайн підтримки та підвищення кваліфікації.

 • Після отримання сертифікату буде можливість для представлених організацій взяти участь в конкурсі на мікро-гранти для підтримки трьох коаліційних ініціатив.

 Для участі потрібні:

 1. Заповнена анкета претендента (додається)

 2. Рекомендаційний лист від організації на учасника програми (партнерської організації на керівника)
 3. Висока мотивація працювати в напрямку просування та захисту інтересів малого та середнього бізнесу в Україні
 4. Потенціалорганізаціїдоактивноїучастівкоаліційнихініціативах:участьвбізнес-коаліції,досвіддовготривалихпартнерськихспільнихініціативтадосягненьвдіалозіізвладоювінтересахрозвиткупідприємництва,розумінняперспективспільнихзусильпідприємницькихобєднань.
 5. Продемонстрованийпотенціалдоподальшогорозвиткуорганізації:лідерськапозиція,слідуванняпринципамсамоврядування,фінансоватаполітичнанезалежність,активнепроведеннякампанійпозахистутапросуваннюінтересівчленів(адвокасі),професійнийменеджмент.
 6. Намір учасниківпрацюватиразом,щобвиробитиспільнувідповідьнапропонованіреформизадопомогоюспільнихкомпанійадвокасі.
 7. Згода апліката на проведення 12 робочих днів в спільній активній роботі на модулях програми.
 8. Здатність впровадити та застосувати отримані на програмі навички та знання для вдосконалення бізнес процесів організації, підвищення її інституційної спроможності, ініціювання та реалізації коаліційних ініціатив.

Документи необхідно надіслати в період з 24 жовтня докінця робочого дня 14 листопада 2011р. на адресу СІРЕ-Україна: kyiv@cipe.orgізтемоюлиста«Анкета(назваВашоїорганізації)»

Участьвтрьохмодуляхнавчальноїпрограмиєбезкоштовною.Всівитратидляукраїнськихучасників(матеріали,проживання,харчування)фінансуютьсяорганізаторами(ПредставництвомCIPEвУкраїні).

КонтактивУкраїні:

ДмитроВікторовичНайдін,Керівникпрограми


Київ01033
вул.Тарасівська12,офіс7-8
Тел:(044)234-3446

Тел/Факс:(044)234-2598

Моб(093) 364-6696

Вебсайт:www.cipe.org

Опубліковано у Новини. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *